6. akcija sakupljanja tekstila – proljetno čišćenje ormara!

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji s Centrom mladih Ribnjak, organizira šestu proljetnu akciju sakupljanja rabljenog tekstila u Zagrebu.

Akcija će se održati u subotu 19.05. u Centar mladih Ribnjak, od 14 do 18 sati.

Građani će moći donijeti sav tekstil koji im je suvišan u kućanstvu. Sve donacije će biti zbrinute u Centru ponovne uporabe Humane Nove Zagreb, na adresi Ulica Grada Gospića 3, Žitnjak.

Socijalna zadruga Humana Nova društveno je poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom te prevenira nastanak tekstilnog otpada. Akcijama sakupljanja Zadruga želi što veći broj građana upoznati sa svojim radom i djelovanjem, promovirati ponovnu uporabu i održivi razvoj lokalne zajednice te smanjiti količine nezbrinutog rabljenog tekstila.Doniranjem Socijalnoj zadruzi Humana Nova potičete zapošljavanje osoba s invaliditetom i ostalih teško zapošljivih društvenih skupina te doprinosite izgradnji društva tolerancije i suradnje.