David Mamet: Oleanna

26. siječnja u 20 sati

Svaki dobar kazališni tekst je i borba i pitanje. Ova borba između dva obrazovna sistema, starog i novog, dva načina poimanja odnosa, osobnih i poslovnih, rat između obrazovanja i bliskosti, ovaj napeti verbalno-fizički duel Davida i Golijata u učionici, ova britka Mametova duo drama počiva na pitanju tumačenja nijansi. U svijetu u kojem živimo bavimo se krupnim rezovima, oštrim potezima i velikim blokovima uspjeha i/ili neuspjeha, a genijalni David Mamet vraća i upozorava: Vrag je u detalju! Taj detalj čini razliku u pitanju: što je naklonost, a što je seksualno uznemiravanje? Što je samoobrana i kada ona prelazi u samoagresiju? Što je zapravo intelektualna elita i do kuda ona može ići u svojoj nekonvencionalnosti? Koliko se mogu mijenjati i sebi prilagođavati pravila igre? Kad ćemo za iskakanje iz konvencije platiti i koliko? Napeto, brzo, intimno i javno istovremeno, a sve svedeno na mikrokozmos profesora i studentica u jednoj učionici.

Predstava je autorski projekt glumaca Darka Stazića i Sare Stanić koji na minijaturnoj pozornici žele pokazati kako se na velebnim postulatima novih sloboda rađa ljuti duh iz boce koji će mlada generacija koristiti protiv razočaravajućih principa modernoga doba. Bit će to generacija bez milosti i morala, koja će željeti zbrisati autoritet i fizičku prisutnost starijih, i koja neće htjeti ponuditi nikakav etički kodeks iza kojeg bi se današnji ljudi mogli skloniti. Bojan Munjin, Novosti