Inkluzivne uskrsne likovne radionice

Facebook
Niti jedna kultura ili tradicija ne stoji sama za sebe iako je često izdvajamo kao zasebnu jedinicu u specifičnom kontekstu. Zaboravljamo da je sve novo što nastaje samo nadogradnja na postojeće stanje, stoga nam je gotovo nemoguće odgovoriti na pitanje što nastaje prvo: kokoš ili jaje? Jer jaje je plod kokoši, a kokoš nese jaja, i tako se izmjenjuju, nastavljajući svoju neprekinutu igru koja se proteže u beskonačnost.
 
Tako je i kršćanski blagdan Uskrs, koji slavimo na našim podnebljima već stoljećima, svoje uporište pronašao u raznim drevnim poganskim običajima koja su postojala prije, i preuzeo simboliku koju koristimo još i danas. Za Uskrs bojimo jaja, a motiv uskrsnog zeca i jajeta zastupljen je u svakoj trgovini i na svačijem stolu prilikom ove svetkovine. Jaje je simbol uskrsnuća i neprekinutog ciklusa prirode – jer iako umire zimi, ponovno se budi i donosi život u proljeće. A naš dragi zec prenosi nam poruku o plodnosti koja donosi taj život, podsjećajući nas da obratimo pažnju na pupoljke koji niču na granama, a već sutra bit će plod na našim stolovima.
 
Jednako kao i kultura koja se nastavlja na prošlim temeljima, iako u specifičnom kontekstu zasebna, zapravo postoji kao dio šire slike, tako i ljudi nikada nisu samo „oni sami“, već su dio šire slike, zajednice koja ih okružuje, onih koji su bili i onih koji će doći.  
 
U neposrednoj blizini Centra mladih „Ribnjak“, u Dvorničićevoj ulici nalazi se podružnica Centra za autizam koja provodi Program odraslih osoba s autizmom.
 
Kako bi osobama s autizmom omogućili kvalitetnije slobodno vrijeme i pridonijeli razvitku i afirmaciji njihovih kreativnih mogućnosti te smanjili socijalnu isključenost, Centar mladih „Ribnjak“ i Centar za autizam zajednički su osmislili projekt Kreativni otisak.
 
U okviru projekta u srijedu 31. ožujka 2021. godine, s početkom u 10 sati ispred zgrade Centra mladih „Ribnjak“ održat će se uskrsna likovna radionica za korisnike iz Dvorničićeve ulice. 
 
Za ostale podružnice koje provode Program odraslih osoba, smještene na udaljenijim lokacijama i njihove korisnike organizirat će se kreativna video radionica na daljinu u skladu s tehničkim mogućnostima Centra za autizam. 
 
Voditeljica uskrsne likovne radionice i autorica kreativne video radionice je mlada umjetnica Eva Herceg. Namjera je umjetnice uz korisnicima bliske motive „piceka“ i „zečeka“ potaknut uranjanje u ugođaj buđenja proljeća i zajedničku pripremu za proslavu blagdana Uskrsa. 
 
Projekt Kreativni otisak je financiran sredstvima Grada Zagreba kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021. godinu.