Izložba Stabla

Facebook
Izložba Jelene Martinović “Stabla” u Galeriji Usput, 15. do 31. svibnja.
 
“Priroda je najbolja čovjekova učiteljica, ona postoji i razvija se prema urođenim zakonima i principima, pri čemu ispunjava i slijedi kozmičke arhetipove.
Jedna od manifestacija božanskih snaga je i drveće, duboko štovano u svim kulturama i svim vremenima. Život drveća oduvijek je bio usko povezan sa životom čovjeka. Drveće je predstavljalo manifestaciju svetoga, hijerofaniju, izraz kozmičkih stvaralačkih snaga i jedinstva univerzalnog života.
Čovjek je dugo živio u uskoj simbiozi s drvećem te je vjerovao da njemu zahvaljuje svoj opstanak. U njemu je, štoviše, vidio i podrijetlo svijeta. Kroz drveće su se izražavali univerzalni kozmički principi, utjelovljivalo je snagu života, predstavljalo je aspekte božanskoga, svetoga. Nikada nije bilo štovano samo kao drveće, već uvijek zbog onoga što se kroz njega iskazivalo te što je to podrazumijevalo i značilo.
U mnogim mitologijama stablo (ili drvo) je simbol središta svijeta te veze između neba i zemlje jer mu korijenje prodire duboko u zemlju, a grane se šire visoko u nebo.
Stabla su za mene nosioci prirode, pogotovo u urbanim sredinama. Kontakt sa stablima za mene je uvijek poseban i služi mi kao “kratica” za povezivanje s prirodom. Doživljavam ih kao osobnosti sa svojim karakterom i vibracijom. Fasciniraju me svojim stoičkim bivanjem. Oduvijek sam im se divila i inspirirala njihovom ljepotom i izgledom, ali i duhovnošću. Znajući da stabla komuniciraju međusobno, ali i s nama, odajem im dužno poštovanje i zahvalnost za sve što nam nesebično prižaju.” Jelena Martinović