JAVNI POZIV CENTRA MLADIH RIBNJAK:

SCENA RIBNJAK – REZIDENCIJE I GOSTOVANJA PROGRAMA SCENSKIH I IZVEDBENIH UMJETNOSTI U 2024. GODINI

Datum raspisivanja poziva: 7. kolovoza 2023. godine

Rok podnošenja prijava: 1. rujna 2023. godine u 23:59 sati

Ciljevi poziva:

 1. Osnaživanje nezavisne scene i osiguravanje stabilnosti u planiranju prostornih kapaciteta umjetnicima, umjetnicama, umjetničkim organizacijama i udrugama na određeno razdoblje.
 2. Planiranje i oblikovanje repertoara Scene Ribnjak i njezinog identiteta kao novog prostora koji okuplja raznolikost umjetničkih estetika, tema i generacija.
 3. Stvaranje zajednice umjetnika i umjetnica koji se međusobno povezuju unutar Centra mladih Ribnjak te aktivno i odgovorno sudjeluju u njegovom razvoju.
 4. Podrška nezavisnim umjetnicima i umjetnicama na kazališnoj, plesnoj i glazbenoj sceni tijekom procesa umjetničkih istraživanja.
 1. KATEGORIJE:

A) Jednogodišnja rezidencija u prostorima Centra mladih Ribnjak

Prihvatljivi predlagatelji: umjetničke organizacije i nevladine udruge koje djeluju na području kazališne i plesne umjetnosti te umjetničkog amaterizma

Aktivnosti: reprize postojećih produkcija organizacije/udruge (prijavljuju se najmanje dva različita naslova)

Vrijeme provedbe: od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine

Centar mladih Ribnjak osigurava: mogućnost održavanja proba za obnovu predstava po ugovorom definiranom broju termina bez naknade; prostor za izvedbe po ugovorom definiranom broju termina s osnovnom opremom i osobljem kojima Centar raspolaže. U ime troškova suorganizacije programa u prostoru, Centar zadržava pravo na 10%  prihoda od prodanih ulaznica kada se namire troškovi online prodaje ulaznica. Centar osigurava redovne objave na promotivnim kanalima Centra.

B) Polugodišnja rezidencija u prostorima Centra mladih Ribnjak

Prihvatljivi predlagatelji/ce: profesionalni nezavisni umjetnici i umjetnice koji/e djeluju na području kazališne, plesne i glazbene djelatnosti

Aktivnosti: umjetničko istraživanje

Vrijeme provedbe: 6 mjeseci između 1. siječnja 2024. godine i 31. prosinca 2024. godine

Centar mladih Ribnjak osigurava: mogućnost održavanja proba/istraživanja u odabranoj prostoriji po ugovorom definiranom broju termina bez naknade; osnovnu tehniku i osoblje kojima Centar raspolaže bez naknade te redovne objave na promotivnim kanalima Centra.

C) Pojedinačna gostovanja u prostorima Centra mladih Ribnjak

Prihvatljivi predlagatelji/ce: nezavisni umjetnici i umjetnice, umjetničke organizacije i nevladine udruge koje djeluju na području kazališne, plesne i glazbene djelatnosti i umjetničkog amaterizma

Aktivnosti: gostovanja kazališnih i plesnih predstava, performansa i glazbenih događanja

Vrijeme provedbe: između 1. siječnja 2024. godine i 31. prosinca 2024. godine

Centar mladih Ribnjak osigurava: mogućnost održavanja proba po ugovorom definiranom broju termina bez naknade; prostor za reprize po ugovorom definiranom broju termina s osnovnom opremom i osobljem kojima Centar raspolaže. U ime troškova suorganizacije programa u prostoru, Centar zadržava pravo na 30% prihoda od prodanih ulaznica kada se namire troškovi online prodaje ulaznica i ZAMP-a. Ukoliko je ulaz na programe besplatan, postupa se prema važećem Cjeniku suorganizacije programa u prostorima Centra. Centar osigurava redovne objave na promotivnim kanalima Centra.

Napomena: prijavljena gostovanja moraju biti premijerno izvedena prije gostovanja u Centru mladih Ribnjak.

 1. VREDNOVANJE I FORMALNI UVJETI JAVNOG POZIVA

Prednost će se dati projektima koji uzimaju u obzir neke od sljedećih smjernica:

 • svjesna i angažirana komunikacija između vlastitog umjetničkog rada i javnosti
 • istraživanje raznolikih prostora izvedbi
 • razvijanje interdisciplinarnih umjetničkih formata i specifičnih autorskih poetika
 • preispitivanje suvremenih društveno-umjetničkih tema kroz tekstove domaćih autora

Prostori provođenja programa:

Na zatvorenom: velika dvorana, mala dvorana, klub i glazbena soba

Na otvorenom: krovna terasa Centra

Dodatna mogućnost – na javnim prostorima u okruženju Centra: Park Ribnjak i kvart (uz suglasnost nadležnih ustanova prije provedbe programa)

Obavezna dokumentacija:

 • ispunjeni obrazac prijave, dostupan na: obrazac
 • potvrdu o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika ili strukovnoj udruzi / izvadak iz registra neprofitnih organizacija
 • ispunjenu i ovjerenu izjavu o istinitosti podataka, dostupnu na: izjava

Neobavezna dokumentacija:

 • fotografije, linkovi, snimke ili druga dokumentacija za prezentiranje prijavljenih programa

Način podnošenja prijave na javni poziv:

 • Ispunjeni obrazac prijave s ostalom dokumentacijom šalje se na e-mail adresu scenaribnjak.cmr@gmail.com s naslovom: „Javni poziv Centra mladih Ribnjak – kategorija A/B/C (naznačiti kategoriju)“.
 • Jedan/na prijavitelj/ica smije podnijeti samo jednu prijavu u kategorijama A i B, ali uz nju smije prijaviti i jednu ili više prijava u kategoriji C.
 • Ako prijavitelj/ica podnosi više prijava, potrebno je svaku prijavu poslati u zasebnom mailu sa svom obaveznom dokumentacijom. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Napomene:

 • Tročlana komisija koja evaluira prijave obavezuje se objaviti rezultate javnog poziva najkasnije u roku od 15 dana nakon isteka roka za zaprimanje prijava na javni poziv. Imena članova/ica komisije objavit će se zajedno s rezultatima javnog poziva.
 • Kategorija za dvogodišnje rezidencije se raspisuje jednom u dvije godine pa će tako ponovno biti raspisana za 2025. godinu.
 • Poziv za dvije studentske produkcije (ispita) umjetničkih akademija raspisat će se do kraja 2023. godine.
 • Broj termina proba i izvedbi će se naknadno definirati prije potpisivanja ugovora između Centra i prijavitelja. Termini će se rasporediti u odnosu na kapacitete Centra.
 • Fotografije i popis prostorija Centra mladih Ribnjak se nalaze ovdje.
 • Za pitanja oko poziva slobodno kontaktirajte e-mail scenaribnjak.cmr@gmail.com do 25. kolovoza 2023. godine.