Kreativni otisak u gostima kod Ansambla LADO

Facebook

LADO je arhaična slavenska riječ, često korištena kao pripjev u starim obrednim pjesmama sjeverozapadne Hrvatske, a sinonim je za riječi dobar, drag, mio. Upravo takvim doživljavaju Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO odrasli korisnici Centra za autizam, smješteni u stambenim jedinicama.

Naime,  sa svojim profesorima defektolozima često slobodno vrijeme provode slušajući glazbeni repertoar Ansambla LADO i gledajući povremene nastupe Ansambla na televiziji. 

Kako bismo odraslim osobama s autizmom  omogućili da zavire u rad plesača, pjevača i glazbenika kao i svih ostalih stručnjaka u Ansamblu LADO, za njih u srijedu  5. listopada 2022. u 10.30 sati organiziramo posjet i druženje na lokaciji  na kojoj djeluje Ansambl LADO.

  

Aktivnost je dio projekta Kreativni otisak kojeg zajednički provode Centar mladih „Ribnjak“ i Centar za autizam. 

Suradnik u programu je Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

Projekt je financiran kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022.godinu.