Odluka o neodržavanju redovnih aktivnosti kreativnih studija Centra mladih Ribnjak