Predstava Nasilje – za nasilje nema opravdanja

Facebook

Centar mladih Ribnjak i Udruga Riječi/Prave/Predstave zajedničkim snagama žele doprinijeti borbi kazališta protiv nasilja u školama i u petak, 11. prosinca 2020. glumačkom snagom Petre Kurtela i Vedrana Komeričkog organiziraju predstavu

„Nasilje – za nasilje nema opravdanja“

za učitelje i stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Autor i redatelj: Zijah A. Sokolović

Koreografija: Ksenija Zec

Dramaturgija: Selma Parisi

Što je sve nasilje i kako ga prepoznati? Koji su mitovi o nasilju? Kako reći NE nasilju? Svake godine više od 1,6 milijuna ljudi umire izravno zbog posljedica nasilja, a statistički podaci otkrivaju samo dio stvarnog stanja! Za nasilje nema opravdanja! Ova edukativna predstava žestokim tempom razotkriva različite situacije nasilja u svakodnevnom životu i na efektan način educira o jednom od najvećih problema današnjice. Istraživanja su pokazala da edukacija koja počinje u ranoj dobi najbolje utječe na stavove djeteta.

U sklopu nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“, u suradnji s MUP-om i MZOS predstava je proglašena najboljim projektom rane prevencije nasilja u obitelji u Europskoj Uniji na godišnjem kongresu Mreže zemalja EU za prevenciju kriminaliteta (European Crime Prevention Network – EUCPN) 2013. u Litvi.