Radoslav Milenković: Naši dani

6. ožujka u 20 sati

Nakon gotovo godinu dana Radoslav Milenković se ponovno vraća na Scenu Ribnjak

Radoslav Milenković, glumac i kazališni redatelj iz Beograda, kompletan je autor monodrame NAŠI DANI koja je od premijere 17. svibnja 1984. godine na Festivalu monodrame i pantomime u Zemunu (ZLATNA KOLAJNA PUBLIKE) do danas izvedena više od 1.500 puta, kako na scenama bivše Jugoslavije tako i u inozemstvu.

Tekst predstave nastao je dramatizacijom satiričnih pjesama V. P. Disa (Naši dani i Himna) i najznačajnijih pripovjetki najvećeg srpskog satiričara Radoja Domanovića (1873-1908), koji je oštro, kritički bespoštedno i duhovito slikao vlast svoga vremena ogrezlu u korupciji i nasilju, kao i servilno i poslušničko građansko društvo. Iako je bio kroničar svoga doba, Radoje Domanović je ocrtao ne samo ljudske odnose i karaktere u srpskom društvu i konkretnoj povijesnoj situaciji, nego i opće ljudsko i društveno zlo, koje se univerzalno prepoznaje u svakom vremenu.

Kroz imaginarno putovanje koje glavni lik poduzima u naporu da se, nakon dugogodišnjeg izgnanstva, vrati u svoju otadžbinu, on se susreće sa predstavnicima vlasti i postaje učesnik i svjedok rasula i propasti svih segmenata društva. A najdramatičniju promjenu glavni junak doživljava kada se u preispitivanju nacionalnih mitova suočava sa razarajućom istinom koja poništava idealiziranu (i mitsku) sliku zemlje njegovih predaka.

Radoslav Milenković u ovoj predstavi igra više od trideset likova.
Kombinacijom bravuroznog verbalnog plana i snažne fizičke ekspresije, potpomognute pantomimom, žanrovski oslonjene na raznovrsna sredstva pučkog pozorišta, farse, groteske, komedije dell’arte i cabareta, ostvarena je predstava koja je ovjenčana brojnim nagradama u prethodnih trideset godina, i koja je svojom suvremenošću i angažiranošću u potpunosti korespondirala sa svojim suvremenicama.