Ribnjak te zove – plesna radionica

Facebook

Centar mladih „Ribnjak“ i Društvo za socijalnu podršku, kao partneri te suradnici – Stambena zajednica „Jelkovec“ pod ingerencijom Centra za rehabilitaciju „Stančić“ od 2014. godine zajednički provode projekt Ribnjak te zove.

Cilj projekta je omogućiti osobama s invaliditetom jednake mogućnosti uključivanja u kulturne sadržaje i programe Centra mladih Ribnjak kao i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom te senzibilizirati javnost u vezi potrebe deinstitucionalizacije socijalnih usluga i socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu.

U našem društvu još uvijek prevladava stav kako se osoba s invaliditetom mora prilagoditi društvu, iako je taj trend u svijetu već od ranih sedamdesetih godina promijenjen te se razvio proces normalizacije za tu populaciju uz postepeni razvoj svijesti da je društvo ono koje se mora prilagoditi osobama s invaliditetom na način koji je njima prihvatljiv.
Ove godine, projektu se kao partner pridružio i Centar za odgoj i obrazovanje „Tuškanac“. Zahvaljujući velikom entuzijazmu i angažmanu vjeroučiteljice gđe Zrinke Zubić, za učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, koji su na trajnom smještaju u Centru, organizirali smo DanceAbility plesnu inkluzivnu radionicu i lutkarsku radionicu na daljinu.

Gradski ured za kulturu uvrstio je projekt Ribnjak te zove u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu.

29. travnja 2020. – Proslava Svjetskog dana plesa uz DanceAbility, plesnu inkluzivnu radionicu održanu putem Zoom aplikacije

Prvi koraci

Kako organizirati plesnu radionicu za učenike u uvjetima fizičkog distanciranja, s obzirom da se radi o dosad nepoznatom iskustvu? Što učiniti kada organizatoori radionice ne poznaju aplikaciju Zoom i nepoznanica im je suvremena digitalna tehnologija i njezino korištenje?
Kako uskladiti redovne obaveze profesora Centra za odgoj i obrazovanje „Tuškanac“ s novim zahtjevima, koje im nameće priprema plesne radionice na daljinu putem aplikacije Zoom?

Iako bi većina voditelja radionica unaprijed odustala i pričekala da prođe pandemija korona virusa, za plesnu umjetnicu Helveciu Tomić to je bila prilika da razbije stereotipe i predrasude o tome što je ples, kako ga istraživati sam ili u interakciji s drugima neovisno o mediju koji pri tome posreduje.

Umjetnica je odabrala inkluzivnu DanceAbility metodu kojom je istovremeno povezala sve sudionike plesne radionice: djecu, profesore i goste za računalima, koji su u radionici sudjelovali iz svojih domova. Poštujući raznolikost i osnažujući samoizražavanje svake osobe – sudionika u plesu, voditeljica radionice uvodila je svima zajedničke plesne elemente.
Iako je povremeno dolazilo do tehničkih problema u prijenosu glazbe, to polaznicima nije umanjilo osebujan doživljaj sudjelovanja u njihovoj prvoj plesnoj radionici na daljinu.

Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez izuzetnog angažmana, posvećenosti, kompetentnosti i inovativnosti plesne pedagoginje Helvecije Tomić, kako u pripremi same radionice i edukacije profesora prije radionice, tako i u vođenju radionice.

Osvrt korisnika i partnera

U srijedu, 29. travnja 2020. djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi iz COO „Tuškanac“ (s lakim i umjerenim intelektualnom teškoćama) koja su na trajnom smještaju u Centru, imala su priliku sudjelovati na DanceAbility radionici koju je putem zooma vodila Helvecia Tomić.

Većina se djece vrlo rado odazvala pozivu na radionicu (12 od 15 prisutnih) i bili su visoko motivirani, nestrpljivo očekivali početak. Voditeljica je s njima uspostavila odličan kontakt, sasvim prilagodila način komuniciranja mogućnostima njihovog poimanja te u kratkom vremenu postigla njihovo potpuno uključivanje.

Sadržaj radionice bio je dobro osmišljen, jednostavan i uključiv za sve, potaknuo je kreativnost i doživljaj uspjeha. Snimke pokazuju da su djeca u radu bila slobodna, da su oblikovala svoje plesne izraze, što znači da su se osjećala prihvaćeno, potaknuto, inspirirano. Nažalost, teškoće s tehnologijom pri kraju su omele koncentraciju djece, no cijela radionica je na njih ostavila vrlo lijep dojam. Nakon više dana izjavljivali su da im je bilo lijepo i da bi svakako željeli da im voditeljica Helvecia održi radionicu uživo, kada to bude moguće.

Za djecu je radionica bila korisna s više aspekata. Psihološki, ona je bila prozor u svijet izvan zatvorenog kruga karantene, susret s novim osobama, što je za djecu s intelektualnim teškoćama vrlo bitno. Doživljaj uključenosti, prihvaćenosti i zajedništva doprinosi izgradnji pozitivne slike o sebi, doživljaju osobne vrijednosti i osobnog dostojanstva.

Samopouzdanju je doprinio i slobodni kreativni izričaj, stjecanje novih, ovdje plesno – izražajnih kompetencija.
Osvježavanje svakodnevnih aktivnosti, izlazak iz rutine također je važan aspekt koji je radionica donijela u uvjetima karantene.

Za voditelje, osim što su i iskustveno prošli radionicu, bila je korisna jer su se susreli s jednim novim, inkluzivnim pogledom na ples te dobili početnu informaciju za jednu platformu koju mogu koristiti u daljnjem radu. Svakako bi bilo dobro ove spoznaje i iskustvo još produbiti.

Korištenje novih tehnologija u komuniciranju bilo je zanimljivo i korisno iskustvo, kako za djecu tako i za djelatnike. Naravno, radionice uživo imaju kvalitetu i opseg komunikacije daleko širi nego „online“ komunikacija, no u nedostatku bilo kakve komunikacije, ovaj način može relativno dobro zamijeniti komunikaciju uživo.

Zahvaljujemo Centru mladih „Ribnjak“ na „online“ sudjelovanju u projektu Ribnjak te zove i s nestrpljenjem očekujemo plesnu radionicu s Helveciom Tomić uživo.

Zrinka Zubić, profesor
Centar za odgoj i obrazovanje „Tuškanac“