Izložba Igra

Galerija Usput, Izložba Mirne Bandov IGRA

Igra je aktivna funkcija i nije ograničena međama onoga što je empirijski dano. Psihologijski
rečeno, igra i umjetnost vrlo su slične. I u igri i u umjetnosti zaboravljamo svoje neposredne
praktčke potrebe da bismo svome svijetu dali nov oblik. Igra nam daje idejne slike, koje mogu postat dio realnosti, doki nam umjetnost daje novu istiu o čistm oblicima. Dijete se
igra sa stvarima, a umjetnik s oblicima (Cassirer, 1978).

Iskustvo se događa neprestano. U svaki proces života uključeni su interakcija živog bića i utjecaji
okoline. Unutar interakcije odvijaju se različita opiranja, miješaju se element mene kao osobe koja se gradi i element vanjskog svijeta koji čine materijalne i nematerijalne pojave. Sve što je obuhvaćeno u toj interakciji određuje iskustvo s emocijama, promišljanjima i idejama dok svjesna namjera izranja kroz rad. A samo djelo u svom razvoju konstantno se mijenja zajedno sa iskustvom. Izražavanjem sebe kroz medij slike, slike i ja dobivamo formu i red koji do sada nismo posjedovale.
Umjetnost se nalazi u rukama gledatelja i uključuje ga u proces promišljanja, otkrivanja nečeg nesvjesnog ili ga asocira na nešto već viđenog i njemu poznato. O svom radu piše Mirna Bandov.Facebook